Facebook

Twitter

Copyright 2018 – 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
Wonderia Reklam

8:30 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pzt. - Cuma.

0312 441 76 31

Bizimle İletişime Geçin

Facebook

Twitter

Menu
 

Makaleler

Bilgi Hukuk > Makaleler

CİNSEL TACİZ SUÇU VE ÖĞRENCİLERİN BU SUÇA KARŞI KORUNMALARI AMACIYLA ÖĞRETMENLERE YÜKLENEN SORUMLULUKLAR

Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı TCK.’nın İkinci Kitabının “Kişilere Karşı Suçlar” isimli ikinci kısmının, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı altıncı bölümünde 105 inci maddede düzenlenmiştir. Burada; “ Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçu erkek veya kadın tarafından işlenebilir. Suçun mağduru da erkek, kadın ya da çocuk olabilir. Bu nedenle hem mağdur hem de fail açısından belirli bir sınırlama yapılmamıştır. Korunan hukuki yarar ise kişilerin cinsel dokunulmazlığı ve bütünlüğüdür. Cinsel taciz; kişi ya da kişilerin cinselliklerine yönelen, sözlü veya yazılı olan ancak vücuda temas içermeyen rahatsız edici nitelikte cinsel amaçlı her...

Davamını Oku

TEKERRÜR

TEKERRÜR Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre tekerrür, daha önce bir suç işlemiş ve bu suç nedeniyle cezası kesinleşmiş birinin yasada belirlenen süreler içerisinde yeni bir suç işlemesi halidir. İkinci defa suç işleyen kişiye ise “mükerrir” denir. TCK madde 58’in metninde düzenlenen suçta tekerrür kurumu bir güvenlik tedbiri niteliğinde olup tekerrür hükümlerine göre  suç işleyen kimseye güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar uygulanarak mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilir. Tekerrür müessesesi, 765 sayılı TCK’nın 81. ve devamı maddelerinde düzenlenmişti. 5237 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle tekerrür müessesi nitelik değiştirmiştir. Tekerrür, 765 sayılı Kanun’da ceza hukuku alanındayken, 5237 sayılı Kanunla güvenlik tedbiri haline gelmiştir. Ancak, 5237 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra da hâkim, sanığın mükerrir olduğunu re’sen araştırmakla mükelleftir. Yapılan incelemede sanığın mükerrir olduğu tespit edilir ise tekerrür hali, kararda belirtilerek sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz...

Davamını Oku

OLASI KAST-BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMI

OLASI KAST-BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMI             Bu yazımızda, günümüzde hukukçuların sık karşılaştığı ve cezanın tayininde çok önemli olan iki kavramdan bahsedeceğiz. Hukuki tanımları rahatlıkla yapılabilen ancak uygulamada karmaşıklığa sebep olan olası kast ve bilinçli taksir arasındaki ayırt edici hususları konu alıyoruz. KAST: 1- Doğrudan Kast:             TCK m. 21/1’de “Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.” Şeklinde tanımlanmıştır. Failin işlediği suçun maddi unsurları hakkındaki bilgisinin mevcut olduğu, fiili işlemesiyle ortaya çıkan neticeyi öngörerek ve isteyerek hareket ettiği halde doğrudan kast söz konusudur.             Bir suçun işlenmesi kararlaştırılmış, bu suçun kanundaki unsurları hakkında bilgi sahibi olunmuş, günlük hayat tecrübeleriyle netice öngörülmüş ve istenmiştir. Doğrudan kastta, fail yaptığı hareketin neticesini bilmekte ve bu...

Davamını Oku

Yasa Dışı Bahis Suçu

  YASA DIŞI BAHİS SUÇU                           Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve ilerlemektedir. Hayatımızın her tarafını bu teknoloji gelişmeler olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Göz kamaştıran bu gelişmelerle birlikte yeni suç tipleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Toplum ve sosyal hayatın düzenli bir şekilde işlemesini sağlamaya çalışan hukuk sistemi de buna karşı önlemler alma gereği doğmuştur. İşte teknolojik gelişmelerle doğan yeni suç tiplerinden biri de internet aracılığı ile kumar oynatmak ve aracılık etmek suretiyle yasa dışı bahis suçudur. Çoğunlukla bu suç tipi spor müsabakaları üzerinden oynanmaktadır.                         Bu eylemin yasalarla kurulan ve yetki verilen kurum ve kuruluşlar aracılığı ile...

Davamını Oku

671 Sayılı KHK Kapsamında Denetimli Serbestlik Ve Koşullu Salıverilme

Ceza Ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanunda Değişiklik Öngören 671 Sayılı KHK Kapsamında Denetimli Serbestlik Ve Koşullu Salıverilme AMAÇ VE TEMEL İLKELERKanunun Amacı: 5275 sayılıCeza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Amacı yasanın 1. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; ‘Kanunun amacı, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.’                                                                       Temel İlkeler:Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun uygulanmasına yönelik temel ilkeler yasanın 2. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya...

Davamını Oku

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgiye çerez politikasından ulaşabilirsiniz. Çerez politikası

Bu web sitesindeki çerez ayarları, size mümkün olan en iyi tarama deneyimini sunmak için "çerezlere izin ver" olarak ayarlanmıştır. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu web sitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıdaki "Kabul Et" i tıklarsanız, o zaman buna onay vermiş olursunuz.

kapat