Wonderia

Şubat 29, 2020

CİNSEL TACİZ SUÇU VE ÖĞRENCİLERİN BU SUÇA KARŞI KORUNMALARI AMACIYLA ÖĞRETMENLERE YÜKLENEN SORUMLULUKLAR

Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı TCK.’nın İkinci Kitabının “Kişilere Karşı Suçlar” isimli ikinci kısmının, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı altıncı bölümünde 105 inci maddede düzenlenmiştir. Burada; […]
Şubat 16, 2020

TEKERRÜR

TEKERRÜR Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre tekerrür, daha önce bir suç işlemiş ve bu suç nedeniyle cezası kesinleşmiş birinin yasada belirlenen süreler içerisinde yeni bir suç işlemesi halidir. […]
Şubat 16, 2020

OLASI KAST-BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMI

OLASI KAST-BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMI             Bu yazımızda, günümüzde hukukçuların sık karşılaştığı ve cezanın tayininde çok önemli olan iki kavramdan bahsedeceğiz. Hukuki tanımları rahatlıkla yapılabilen ancak uygulamada […]
Mayıs 31, 2019

Yasa Dışı Bahis Suçu

Mayıs 23, 2019

671 Sayılı KHK Kapsamında Denetimli Serbestlik Ve Koşullu Salıverilme

Ceza Ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanunda Değişiklik Öngören 671 Sayılı KHK Kapsamında Denetimli Serbestlik Ve Koşullu Salıverilme AMAÇ VE TEMEL İLKELER Kanunun Amacı: 5275 sayılıCeza ve […]